Tervisetõendid

Mootorsõiduki juhi tervisetõendi taotlemisel on eelnevalt vajalik täita ja digiallkirjastada tervisedeklaratsioon, mis on perearstile nähtav 30 päeva.  Tervisedeklaratsioon on leitav Digilugu.ee Patsiendiportaalis.

Vastuvõtule tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass) ning alaliselt või sõiduki juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms). Uneapnoe sündroomi olemasolul on vajalik ravis kasutatava meditsiiniseadme kasutamist tõendava eriarsti kinnitus. 

Enne tervisekontrollile tulekut palume olla 3 tundi söömata ja joomata (maitsestamata vett võib juua).

Mootorsõiduki tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

NB! Perearstil jääb õigus soovida lisauuringuid või eriarstide hinnanguid ja tõendit mitte väljastada, kui patsiendi terviseseisund ei vasta nõuetele.

Tõendi väljastame ainult nimistusse kuuluvale isikule.

Tõend on tasuline ( vt. tasulised teenused) ja väljastatakse digitaalsena.

Relvaloa tervisetõendi väljastamisel on vajalik registreerimine perearstile. 

Enne tervisekontrolli on vajalik esitada psühhiaatri tõend, mis sisaldab väidet, et puuduvad vastunäidustused tervisetõendi väljastamiseks.

Tervisedeklaratsioon on võimalik täita perearsti juures paberkandjal.

Vastuvõtule tulles palun võtke kaasa isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass) ning prillid või kontaktläätsed kui te neid kasutate.

Relvaloa tervisetõendi saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Relvaloa tervisetõendid väljastame ainult nimistusse kuuluvale isikule.

Tõend on tasuline (vt. tasulised teenused) ja väljastatakse paberdokumendina.