Digisaatekiri

Digisaatekiri

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. Digisaatekirja kasutamine on patsiendile sama lihtne ja mugav kui digiretsepti kasutamine. 

Kõiki oma saatekirju saab patsient näha riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee.

Ambulatoorses eriarstiabis on täielikult üle mindud digisaatekirjadele.

Milleks on saatekirja vaja?

Patsiendi suunamisel eriarstile tuleb alati vormistada saatekiri, vähemalt kõigi nende erialade puhul, kus see on seadusega nõutav. Saatekiri on vajalik nii patsiendi suunamisel perearstilt eriarstile kui ka eriarstilt eriarstile.

Saatekiri väljastatakse patsiendile ainult meditsiinilisel näidustusel. Saatekirjal peab olema selgelt esitatud meditsiiniline küsimus või hüpotees, mis põhjendab patsiendi eriarstile suunamise vajalikkust. Anamneesist tuleb saatekirjale lisada ainult asjakohane ja põhjendust toetav info.

Perearst saab eriarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu

 • Vajadusel võib perearst kasutada ka e-konsultatsiooni teenust. Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Küsimus vaadatakse eriarsti poolt läbi ning konsulteeritakse perearsti patsiendi edasise käsitluse suhtes või patsient kutsutakse eriarsti vastuvõtule st patsient võetakse eriarsti poolt üle. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.
 • Eriarst annab perearstile tervise infosüsteemi kaudu tagasisidet hiljemalt nelja tööpäeva jooksul. Kui eriarst otsustab patsiendi vastuvõtule kutsuda, siis võetakse patsiendiga, arvestades terviseprobleemi kiireloomulisust, ühendust kuni kuue tööpäeva jooksul, mistõttu on oluline, et patsiendi antud  telefoninumber oleks korrektne ja patsient ise sel perioodil telefoni teel kättesaadav.

Mis muutub pabersaatekirja asendumisel digisaatekirjadega?

 • Digisaatekiri peab olema patsiendil olemas enne, kui ta hakkab end registreerima eriarsti vastuvõtule, kuna see on broneeringu tegemise aluseks. Digisaatekirja olemasolu kontrollitakse broneeringu tegemisel.
 • Patsiendi soovil võib perearst anda patsiendile meeldetuletuseks kaasa ka kirjaliku meelespea.
 • Patsiendile tuleb selgitada, et broneeringu tegemise alus on digisaatekiri ning väljatrükk ega ükski muu paber ei asenda digisaatekirja. Aega saab broneerida ainult digisaatekirja alusel.
 • Juhul, kui arstil ei õnnestu vastuvõtu ajal digisaatekirja koostada/tervise infosüsteemi saata, siis võib ta selle patsiendiga kokkuleppe korral koostada/tervise infosüsteemi saata ka hiljem, kuid tuleb arvestada, et patsiendil on võimalik aega broneerida vaid digisaatekirja alusel.
 • Isikule, kellel ei ole Eesti isikukoodi, väljastatakse pabersaatekiri.

Mida peab patsient kindlasti teadma digisaatekirjadest?

 • Digisaatekiri saadetakse tervise infosüsteemi. Pabersaatekirju enam ei anta.
 • Saatekirja ei väljastata patsiendile tagasiulatuvalt. Näiteks olukorras, kus eriarsti vastuvõtt juba käib või on ära toimunud, ei ole perearstil enam võimalik sellele vastuvõtule digisaatekirja väljastada.
 • Digisaatekirjal on kehtivusaeg. See on aeg, mille jooksul on võimalik saatekirjaga vastuvõtuaega broneerida. Vastuvõtt võib toimuda ka hiljem, pärast saatekirja kehtivusaja lõppu, st kui patsiendil on kehtiva digisaatekirja alusel aeg broneeritud, siis ei pea saatekiri arsti vastuvõtu päeval enam kehtiv olema. Kehtivusaeg on perearstide programmides vaikimisi kuus kuud, kuid saatekirja koostaja saab seda vajadusel ise muuta.
 • Digisaatekirjaga saab broneerida korraga ainult ühe aja. Broneeringu tegemisel kontrollitakse digisaatekirja olemasolu ja seda, kas see on juba seotud mõne broneeringuga.
 • Patsient saab uut aega sama saatekirja alusel broneerida, kui eelnevalt on kehtiv vastuvõtuaeg tühistatud. Patsiendiportaalist on patsiendile nähtavad mõlemad – nii väljastatud kui ka broneeringuga seotud saatekirjad.
 • Ka juhul, kui patsient jätab vastuvõtule ilmumata või arst/teenuseosutaja tühistab vastuvõtuaja, vabastatakse saatekiri vanast broneeringust ja patsient saab seda kasutada uue aja broneerimiseks, kui saatekirja kehtivusaeg pole läbi.

Kui patsient on eriarsti vastuvõtul ära käinud

 • Kui eriarsti juures selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu, siis vormistab uue saatekirja seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks tagasi oma perearsti juurde.
 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik on avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja ja saatekirja vormistama ei pea. Juhuks kui patsiendil on vaja vastuvõtuaega muuta, antakse talle selle tarvis kontaktnumber / e-posti aadress vms.
 • Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõtu graafik pole veel avatud selle ajani, mil ta patsienti tagasi kutsub, siis vormistab eriarst patsiendile tavalisel ambulatoorse saatekirja vormil nn tagasikutse saatekirja. Patsient ei pea sel juhul uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid võib olla kindel, et saab eriarsti väljastatud saatekirjaga uue vastuvõtuaja broneerida. Juhul, kui haiglal ei ole tehnilistel põhjustel võimalik tagasikutse saatekirja vormistada, antakse patsiendile kirjalik meelespea, mille alusel on võimalik uut aega broneerida.
 • Ravi lõppedes peab eriarst alati ravikokkuvõttesse ehk epikriisi märkima, kas ta jätab patsiendi enda jälgimisele või suunab tagasi perearsti jälgimisele.  Perearst saab seda infot tervise infosüsteemi kaudu vajadusel kasutada.

Info Tervisekassa kodulehelt